Otpremnina pri prestanku radnog odnosa

U skladu sa trenutno važećom regulativom, postoje tri oblika otpremnine koje se isplaćuju zaposlenom pri prekidu radnog odnosa, i to: otpremnine kod odlaska u penziju; otpremnine koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba – tehnološki višak; otpremnine koje se isplaćuju zaposlenima kojima prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade. Kako je treća tačka uglavnom vezana za preduzeća koja su većinski u državnom vlasništvu,...

info

Izrada poreskih prigovora i žalbi

Poreska kontrola Poreska uprava je  završila kontrolu u Vašem preduzeću, dobili ste zapisnik u kome su navedeni rezultati kontrole.  Delegirajte nam Vaše poverenje kako bi zajednički pokušali osporiti navode Poreske uprave… Za većinu poreskih obveznika poreska kontrola predstavlja jedan od najstresnijih delova poslovanja, pa zbog toga često izbegavaju da traže povraćaj poreskih davanja, i u svojim knjigama imaju tzv. poreske kredite – odnosno pretplate poreskih obaveza. Razlozi za takvo stanje su višestruki, počev od...

info

Transferne cene

Transferne cene su cene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih lica. Činjenica, da je putem formiranja transfernih cena moguće minimizirati poreske obaveze, odlučujuće je uticala na naše poresko zakonodavstvo da se ozbiljnije posveti ovom problemu. Poreski obveznik je dužan da prikaže transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu po cenama “van dohvata ruke” (tržišnim cenama), odnosno sprovede odgovarajuće korekcije u svom poreskom bilansu. Zakonska regulativa Način vršenja korekcija rashoda i prihoda...

info

Uvoz i izvoz usluga – poreski tretman

  Pošto je broj kompanija koje se bave uvozom i naročito izvozom usluga u stalnom porastu, u nastavku teksta ćemo objasniti poreski aspekt ovih poslovnih promena. PDV kod izvoza i uvoza usluga obrađen je u skladu sa Zakonom i zvaničnim mišljenjima ministarstva finansija.   Izvoz usluga   Kod izvoza usluga ključna odrednica je mesto vršenja usluga. Ukoliko je mesto usluga van Srbije, ne postoji obaveza za pdv. Konkretno za veliki broj firmi mesto prometa usluga je definisano članom 12. stav 3. tačka 4. Zakona koji...

info

Specijalna ponuda – besplatan program za knjigovodstvo

U saradnji sa kompanijom Arrow soft svim novim klijentima omogućeno je besplatno korišćenje softvera za robno knjigovodstvo. Program u potpunosti ispunjava sve moguće  zahteve za robno i magacinsko poslovanje. Moduli za fakture veleprodaje, maloprodajne kalkulacije, trebovanja, radne naloge. Na ovaj način korisnici osim potpuno besplatnog programa, imaju i mogućnost uvoza podataka (izvoda i nematerijalnih troškova) iz finansijskog računovodstva i generisanje niza izveštaja iz domena upravljačkog računovodstva u skladu...

info

Zakon o platnom prometu

info