Poslovno planiranje

Poslovno planiranje kao funkcija finansijskog sektora prilično je zanemareno i u velikim poslovnim sistemima, pa je razumljivo što je ovaj deo poslovanja slabo razvijen u malim i srednjim preduzećima. Mnogi poslovno planiranje poistovećuju sa izradom investicionih, tj biznis planova. Mi smatramo da je izrada biznis plana u cilju zaduživanja na finansijskom tržištu samo jedan specifičan deo poslovnog planiranja.

U okviru kvalitetnog poslovnog planiranja analizira se čitav posao, tržišta nabavke i prodaje, kao i postojeća i potencijalna konkurencija. Naš cilj je da napravimo sveobuhvatan razumljiv poslovni plan, sa jasno izraženim etapnim ciljevima, kako bi nosioci posla imali pravovremenu informaciju o njegovom ostvarivanju. Dobar poslovni plan je odličan korak u postupku privlačenja potencijalnih investitora ili ka dobijanju kredita, ipak njegova osnovna funkcija je da vlasniku preduzeća jasno prezentuje izvodljivost i ekonomske performanse budućeg posla.