Upravljanje kreditima

Reforma bankarskog sistema početkom ovog veka i pojava banaka sa pretežno inostranim kapitalom, koji je u Srbiji plasiran po izuzetno visokim stopama, doveli su do ekspanzije kredita u periodu 2004.-2008. godine. Nakon svetske finansijske krize mnoga preduzeća su dospela u veoma tešku situaciju zbog neadekvatnog kreditnog portfolia.

U okviru ove funkcije klijentima pružamo savetodavne i operativne usluge za obezbeđivanje novih kredita, refinansiranje već postojećih kredita, kao i potpuno eliminisanje loših kredita. Najbitniji segmenti upravljanja kreditima su njihova ročnost i cena. Vlasnici  malih i srednjih preduzeća često zbog nedostatka vremena i odgovarajućih resursa, prihvataju proizvode koji ne samo što su veoma skupi, već su i neadekvatni za finansiranje planiranog posla pre svega zbog roka na koji su odobreni.

Naš cilj je da, pre svega, klijentu pružimo sveobuhvatnu analizu planiranog posla, koja uključuje potencijalnu profitabilnost, potrebu za finansiranjem projekta, poziciju u odnosu na banke i predlog mogućih akcija. Adekvatna analiza ne samo što omogućava vlasniku biznisa da bolje sagleda svoj projekat, već i značajno olakšava prezentaciju projekta i klijenta kreditorima i značajno uvećava šanse za odobrenje traženog modela finansiranja.