Kontroling

Kontroling je stručna i savetodavna pomoć vlasnicima preduzeća u prevladavanju poslovnih rizika i ostvarivanju temeljnog cilja svakog preduzeća – opstanka i razvoja. Naglasak je na ciljno orijentisanom planiranju i upravljanju preduzećem gde je integracija planiranja, kontrole, analize i upravljanja neizbežna za ostvarenje uspeha.

Funkcija kontrolinga je u potpunosti implementirana na konceptu upravljačkog računovodstva. Naš cilj je da pripremimo i analiziramo postojeće podatke na način da Vam pomognu u unapređenju efikasnosti budućeg poslovanja. Svaka uspešna analiza, pored izveštaja o ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu pretpostavlja i razmatranje potencijalnih alternativa u budućnosti.