Usluge kontrolinga

Odlučivanje o operativnim delovima Vašeg biznisa, tj o prodajnim cenama, proizvodnom programu, prihvatanju ponude, uvođenju novog proizvoda, ulaganju u opremu, i slično, postaje veoma jednostavno ukoliko postoji jasna metodologija merenja ostvarenih rezultata i izveštavanja o istim. Dovoljno je da u jednoj proizvodnoj operaciji smanjite škart za 1%, da redukujete svoje fiksne troškove ili izvršite racionalizaciju radne snage i rezultati Vašeg posla će se značajno popraviti.

U okviru ove funkcije izdvajamo sledeće usluge:

  • Izrada finansijskih izveštaja na mesečnom, kvartalnom ili polugodišnjem nivou, u zavisnosti od potreba klijenta.
  • Analiza ostvarenih rezultata po jedinici proizvoda i/ili grupama proizvoda.
  • Izrada kalkulacija za postojeće i potencijalne proizvode.
  • Kontrola naplate potraživanja ukupno i po kriterijumima koji su prilagođeni Vašem poslovanju.
  • Izrada cost-benefit (troškovi-dobit) analiza za izbor između više ponuđenih alternativa (kupiti ili iznajmiti opremu, proizvoditi određeni proizvod ili se zadržati na trgovini, zaposliti novog radnika ili koristiti eksterne usluge, itd..)
  • Drugi izveštaji u skladu sa potrebama svakog klijenta ponaosob.

Globalizacija tržišta, trgovinski sporazumi sa zemljama u okruženju i otvaranje ka EU, neminovno će dovesti do jačanja konkurencije i u Vašem poslu. Jedini način opstanka i daljeg razvoja na tržištu je kroz smanjenje troškova poslovanja. Jedino na ovaj način ćete biti u mogućnosti da ostanete konkurentni na tržištu i da u potpunosti apsorbujete sve efekte fluktuacija prodajne cene Vaših proizvoda.

Izborom naše kompanije u svakom momentu ćete imati jasnu sliku o Vašem poslovanju u prethodnom periodu. Ukoliko imate udela u više preduzeća, koji ne podležu obavezi konsolidovanja, mi ćemo Vam omogućiti da imate uvid u kompletno stanje investicionog portfolia, i to kako po firmama, tako i zbirno za sve firme zajedno.