Uvođenje kontrolinga

Sveobuhvatno uvođenje kontroling funkcije u preduzeće, je obiman i unikatan zadatak, ali donosi višestruke koristi. Odluka o uvođenju kontrolinga sigurno je jedna od najisplativijih investicija, jer se već u samim počecima otkrivaju mnoge nepravilnosti, uska grla i prazni hodovi, te nepotrebni i neopravdani troškovi.

Idealno vreme za uvođenje kontrolinga je period kada se uvodi neka promena u način izveštavanja, bilo da je u pitanju novi informacioni sistem ili nova organizacija računovodstvenog sektora. Ne dozvolite da novi informacioni sistem bude uveden u preduzeće, a da pre toga niste sproveli modernizaciju organizacione strukture, preispitali adekvatnost upravljačko-računovodstvenog sistema i doneli odluku o uvođenju kontrolinga!

Naravno, kontroling možete uvesti i u bilo kojem drugom trenutku, a povod može biti jednostavno hroničan nedostatak kvalitetnih potpunih i pravovremenih informacija za kvalitetno upravljanje. Projekat uvođenja kontroling funkcije u preduzeće obavlja se prema unapred definisanim fazama.

• Analiza postojećeg stanja i utvrđivanje kritičnih tačaka
• Uvid u postojeći informacioni i računovodstveni sistem
• Analiza postojećih poslovnih procesa, te usklađivanje sa zahtjevima kontrolinga
• Uspostavljenje sistema kontrolinga s izveštavanjem – najvažnija i najobimnija faza projekta
• Praćenje razvoja funkcije kontrolinga (monitoring)