O nama

Kompanija RFK Lazović namenjena je pre svega malim i srednjim preduzećima koja nemaju svoj finansijsko računovodstveni sektor ili imaju samo jedan njegov deo. Mi radimo isti posao kao i knjigovodstvena agencija, ali spektar naših usluga je daleko širi. Visoko obrazovani kadar i praktično iskustvo u rukovođenju finansijsko računovodstvenim sektorom u grupi kompanija sa prometom od preko 40 miliona EUR, omogućavaju nam da se jasno diferenciramo u odnosu na potencijalnu konkurenciju.

Evidentiranje poslovnih promena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima je nešto što će efikasno i tačno uraditi većina postojećih računovodstvenih servisa ili agencija. Naš cilj je da Vam pomognemo da unapredite svoje poslovanje, i da maksimizirate svoje poslovne rezultate. Politika bilansa, računovodstveno izveštavanje i analiza, komunikacija sa poslovnim bankama su neodvojivi deo naše usluge. Na ovaj način pokušavamo da zadovoljimo sve savetodavne potrebe klijenta vezane za finansijsko računovodstveni sektor.

Mi smo firma koja je uvek okrenuta klijentu i njegovim potrebama, jer smo svesni da ćemo jedino na taj način unapređivati kako sopstveno, tako i poslovanje svakog pojedinačnog klijenta. Poverite nam vođenje vaših finansija i računovodstva, i uverićete se da za istu cenu dobijate neuporedivo više informacija i mogućnost da Vaš posao kvalitativno napreduje.