Cenovnik

Činjenica da je Srbija jedna od retkih zemalja u kojoj profesija računovođe nije licencirana, i u kojoj ne postoji odgovornost računovođe za sadržinu finansijskih izveštaja, dovela je do toga da se pružanjem računovodstvenih usluga mogu baviti svi, bez obzira na nivo formalnog obrazovanja i stručnih kvalifikacija. S obzirom da je prosečan preduzetnik u Srbiji uglavnom fokusiran na druge aspekte svog posla, problemi u računovodstvenoj evidenciji se uočavaju suviše kasno, odnosno kada nestručno knjiženje dovede do značajnih problema, bilo sa poreskom upravom i drugim državnim organima, bilo u samom poslovanju zbog donošenja pogrešnih odluka na osnovu računovodstvenih informacija. Efekti na poslovanje u oba slučaja su identični  i kreću se od povećanih troškova pa do ugrožavanja opstanka firme.

U skladu sa navedenim, neophodno je da kod odlučivanja o izboru računovodstvenog servisa posmatrate odnos cena/kvalitet kako biste doneli pravu odluku i izabrali partnera koji odgovara Vašim poslovnim potrebama.

RFK Lazović nudi četiri osnovna paketa računovodstvenih usluga, i to:

Paket START:

Namenjen je prevashodno za novoosnovana preduzeća koja tek započinju sa radom, ali i za postojeća privredna društva koja nemaju potrebu za knjiženjem velikog broja dokumenata.

Uključuje knjiženje do 50 računa na mesečnom nivou, obračun zarada za 1 – 3 zaposlena radnika, robnu evidenciju veleprodaje, evidenciju analitike i izradu svih neophodnih izveštaja za poresku upravu i druge državne organe (PDV, završni računi, porez na dobit, porez na imovinu).

Cena paketa iznosi 80 eur.

Paket MIKRO:

Namenjen je mikro pravnim licima koja su već dostigla određeni nivo razvoja i koja imaju veći broj računa.

Uključuje knjiženje do 100 računa na mesečnom nivou, obračun zarada za 3 – 10 zaposlenih radnika, robnu evidenciju veleprodaje, evidenciju analitike, finansijsko knjiženje maloprodaje, izradu uvoznih kalkulacija, i izradu svih neophodnih izveštaja za poresku upravu i druge državne organe (PDV, završni računi, porez na dobit, porez na imovinu). Podrazumeva periodično izveštavanje za interne (vlasnik kapitala) i eksterne korisnike (banke, drugi poslovni partneri).

Cena paketa iznosi od 100 eur do 200 eur u zavisnosti od karakteristika klijenta.

Paket STANDARD:

Namenjen je malim pravnim licima koja imaju više različitih programa u okviru kompanije.

Ne postoji ograničenje vezano za broj računa i broj zaposlenih. Uključuje robnu evidenciju veleprodaje, evidenciju analitike, finansijsko knjiženje jednog ili više maloprodajnih objekata, obračun troškova i učinaka (za proizvodna preduzeća), izradu uvoznih kalkulacija, i izradu svih neophodnih izveštaja za poresku upravu i druge državne organe (PDV, završni računi, porez na dobit, transferne cene, porez na imovinu). Podrazumeva periodično izveštavanje za interne (vlasnik kapitala) i eksterne korisnike (banke, drugi poslovni partneri), poresko i poslovno savetovanje.

Početna cena paketa iznosi 250 eur, tačnu cenu možete saznati nakon što nas kontaktirate.

Paket PREMIUM:

Namenjen malim i srednjim preduzećima koja imaju sopstveni finansijsko računovodstveni sektor. Paket usluga je primarno orijentisan kao kontrolni i savetodavni. Uključuje praćenje i kontrolu celokupnog poslovanja, učešće u kreiranju informacionog sistema, periodično izveštavanje, pomoć pri donošenju poslovnih odluka, zastupanje na finansijskom tržištu i čitav niz specijalizovanih izveštaja u skladu sa poslovanjem svakog klijenta ponaosob.

Cena paketa: na upit.