Računovodstvene usluge

Naše računovodstvene usluge pružamo malim, srednjim i velikim preduzećima. Postoji mogućnost delimičnog pružanja usluga koje obuhvataju sledeće:

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Obračun poreza na dodatu vrednost
 • Poreske evidencije (porez na imovinu, porezi po odbitku)
 • Blagajna
 • Obračun troškova i učinaka – klasa 9
 • Robno knjigovodstvo
 • Izrada završnih računa
 • Poreske prijave poreza na dobit
 • Periodični bilansi u skladu sa potrebama klijenta
 • Usaglašenost sa računovodstvenom zakonskom regulativom
 • Izrada internih računovodstvenih akata
 • Obračun zarada i srodne usluge
 • Obračun kamata

Naš cilj je da računovodstveni sistem modeliramo prema specifičnim potrebama svakog klijenta ponaosob. Neke od najboljih poslovnih ideja se nisu realizovale zbog svima poznatih rečenica „…Knjigovođa je rekao da to ne može da se sprovede… Inspekcija proverava baš takve poslove.., Ovo ne može da se knjiži..“. Ne postoji poslovni događaj koji je u skladu sa pravnom regulativom, a da ne može na pravi način da se evidentira.

Posetite stranicu cenovnik kako biste utvrdili indikativnu cenu usluga za Vaše preduzeće.